Servizo de

Neuropsicología Clínica

A Neuropsicoloxgía Clínica é unha rama das neurociencias que se encarga da avaliación, diagnóstico e tratamento/rehabilitación das alteracións/déficits nas funcións cognitivas (atención, memoria, funcións executivas, praxias,...), alteracións conductuais e emocionais provocados polas diversas patoloxías do sistema nervoso.

A Neuropsicoloxía Infantil ou do desenvolvemento encárgase da avaliación, diagnóstico e estimulación de nenos/as con alteración cerebral de diversa índole e que cursa con déficit na función cognitiva.

Servizo de Avaliación e Diagnóstico (non dispoñemos actualmente do servizo de intervención en estimulación cognitiva e neurorehabilitación)

Intervencións en ADULTOS

Intervencións en NENOS E ADOLESCENTES