Novas

AXUDAS PARA O ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO (NEAE)

Cada ano ó inicio do curso escolar convócanse estas axudas para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.
Para máis información ou optar a ditas axudas, contacta con nós info@psimarta.com

axudas para o alumnado con necesidades específicas
  • Axudas directas para o alumnado incluindo ó afectado por TDAH (trastorno por déficit de atención por hiperactividade) que requira por un periodo da súa escolarización ou ó longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos graves de conducta.
  • Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conducta para familias numerosas.
  • Axudas para programas específicos complementarios á educación reglada para alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais.