Servicios do Centro

Psicoloxía, logopedia e psiquiatría

Atendemos calquera demanda que esté relacionada coa Psicoloxía Clínica, en nenos, adolescentes e adultos: avaliación, diagnóstico e psicoterapia. Poñemos á súa disposición tamén os servizos de Psiquiatría e Logopedia, por profesionais especializados.

Proporcionámoslle un espazo de confidencialidade onde escoitar e atender os seus problemas e inquietudes, orientalo, e acompañalo nas súas posibles solucións.

Para nós, o obxetivo principal de unha Psicoterapia é mellorar o seu benestar e a calidade de vida, na medida do posible, mediante as ferramentas axeitadas das que dispón a Psicoloxía Clínica.

Servizos do Centro

Psicoloxía, logopedia e psiquiatría

Cada psicoterapia é personalizada e adaptada ás necesidades e obxetivos de cada persoa, polo que nos servimos de diferentes orientacións da Psicoloxía (cognitivo-conductual, constructivista, dinámica ...) e dos tratamentos establecidos como eficaces, para axudalo no seu problema.

A psicoterapia, na maioría dos casos, é o primeiro tratamento a elixir en moitos dos problemas de saúde mental e relacionais.

servizo de Psicoloxía Clínica

Ver

servizo de Neuropsicoloxía
Clínica

Ver

servizo de Logopedia

Ver

servizo de Nutrición

Ver